submit


To tak se stane, že rodiny, v nichž manželé patří do různých národností a , v hledání kompromisu, nebo z jiných důvodů přestane dodržovat národní tradice, v důsledku toho, že oba manželé postupně zapomínají, kulturní rituály a zvyky svých obyvatel. V mnoha případech vznikají spory na náboženské půdě, týkající se různých otázek: z komunikace s příbuznými na výběr jména pro budoucí dítě.

Hlavní cíl projektu: sloučit tatarů v kterékoli části země, pro vytvoření rodinného svazu, se zachováním národních tradic. Chceme, aby kulturní hodnoty, tradice a dědictví tatarském lid, a také jiné národy, není a není , a byly předávány z generace na generaci. To vše je v našich rukou!

About