Jsme rádi, že vám odbornou pomoc ve správném a vznešené — vytváření a udržování rodiny.

Vytvoření rodiny

Zachování rodiny, pokud začala vznikat

problémy

Poradenství ve věcech srdeční

K tomu můžete, aniž by se stal klientem seznamovací služby přicházet na jednorázové placené poradenství nebo tím, že se zákazníkem a zaplacením jednou, přijímat nejrůznější pomoc a podporu až do konečného vyřešení problému.

Manželství agentura disponuje širokou základnou holky a kluky, muže a ženy.

Pro potřebu databází je třeba podepsat smlouvu s agenturou a stát se klientem. Je potřeba, aby se dodržována:

Soukromí

Etické normy chování

Bezpečnost

Pravost informací

Ve smlouvě s agenturou jasně rozepsány práva a povinnosti smluvních stran. Pokud chcete, klient se může dále stanovit další podmínky. Například, stát na VIP servis, ne ukazovat své fotografie, nebo dokonce dotazník, vybrat si jen sám, telefony dát jen po dohodě s vedením klienta, atd.

Databáze manželství agentury na internetu není umístěn. Muže nebo ženu můžeme ukázat na internetu pouze na jejich žádost nebo s jejich souhlasem.

Telefony zákazníkům neprodáváme

Aby si telefon musí být klientem a splňovat požadavky

About